Em Phạm Song Toàn sau khi đã tiết lộ rằng cô giáo em không giảng bài đã phải xin chuyển trường vì bị cô lập đúng là câu chuyện bị kịch đến hài ước của nền giáo dục trên đất nước nghìn năm văn hiến chúng ta Một nền giáo dục mà các sinh viên giỏi ra trường rất khó chen chân vào một trường công lập

Em Phạm Song Toàn sau khi đã tiết lộ rằng cô giáo em không giảng bài đã phải xin chuyển trường vì bị cô lập đúng là câu chuyện bị kịch đến hài ước của nền giáo dục trên đất nước nghìn năm... Read More

PHÂ T MÂ U CHUÂ N ĐÊ THÂ N CHU Khuê thu quy y Tô tâ t đê Đâ u diê n đa nh lê thâ t cu chi Nga kim xưng ta n Đa i chuâ n Đê Duy nguyê n tư bi thu y gia hô Nam mô ta t đa nâ m tam miê u tam bô đê cu chi nâ m đa t điê t tha

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ. Khuể thủ quy y Tô tất đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tam... Read More

Tẩy mốc tẩy trắng Siêu phẩm tẩy mốc quần 20k 1c Em thấy nhiều nhà có nhiều đồ bị mốc mà vứt đi thì phí quá em mua lọ tẩy mốc về dùng thấy ok nên e bán luôn

Tẩy mốc , tẩy trắng ??Siêu phẩm tẩy mốc quần 20k/1c Em thấy nhiều nhà có nhiều đồ bị mốc mà vứt đi thì phí quá,em mua lọ tẩy mốc về dùng thấy ok nên e bán luôn Tẩy trắng ,tẩy mốc TracaTu... Read More