Kiến trúc và môi sinh

Dưới tác động của các điều kiện khí tượng và khí hậu, kiến trúc phải có chất lượng như thế nào về hình thức và nội dung đê thoa mãn yêu cầu tối thiểu của con người về ăn, ở và sinh... Read More

Khí hậu – Kiến trúc – Con người

hiên rộng rãi với các tấm mành giại vui mắt ở phía trước tại sao ở vùng trung du vúng nói thấp lại có kiểu nhà xinh xắn và kín đáo Hàng trăm câu hỏi tại sao đó có thể được trả lời vắn tắt... Read More

Bảo vệ môi trường sinh thái

Lời nói đầu BẢo vệ môi trường sinh thái ngày càng là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết và mang tính toàn cầu. Môi sinh của con người có những nhân tố không khống chế được và những nhân tố khống... Read More

Tổng quan

gây thiệt hại nghiêm trọng khi có động đất. Trong suốt thời gian xây dựng cáu Akashi Kaíkyo vị trí tương đối của bốn móng thay đổi nhỏ khổng đáng kể dưới sự di chuyển của vỏ trái đất trong... Read More

Giới thiệu chung

và khu vực xã Vĩnh Ngọc cùng tuyến nối ra QL3 hướng bờ bắc thuộc huyện Đông Anh. B- Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật I Khổ cầu: + Khổ cầu giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và có... Read More

MỐI QUAN HỆ TAY BA

cần kết hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau như vật lý học, khí hậu học, sinh thái học y học, kĩ thuật kiến trúc và vệ sinh lao động- Vì vậy, dừ dã cổ để dưa vào cuốn sách... Read More

KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH

KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH Quan niệm về khí hậu được chính xác hoá đán theo trình độ phái triển khoa học nói chung và khi hậu học nói riêng. Đến nay, chúng ta đéu hiếu khí hậu là toàn bộ quá trình... Read More