ĐÔ THỊ VÀ TIẾNG ỒN

đều đạt tới cùng một kết quả. Để đạt mục đích thống nhất hoá các dạng chiếu sáng, dự kiến nghiên cứu phương pháp đánh giá môi trường chiếu sáng về phương diện kinh tế một cách toàn... Read More

ĐỘ RỌI TỚI HẠN

ĐỘ RỌI TỚI HẠN Bạn đã có lần trên đường vào một sớm mùa Đông. Trời thì chưa sáng mà đèn đường đã phụt tắt. Bạn sẽ bực mình vì phải đạp xe mò mẫm trong bóng tối dày đặc. Song, xin... Read More

MÔI TRƯỜNG ÁNH SÁNG

khu rừng bị chặt phá khai thác hoặc bị chìm ngập dưới mặt nước, nhiều đồi núi bị san phẳng, nhiều hồ ao, sông ngòi bị lấp cạn. Thậm chí một số rừng cấm quốc gia, rừng nguyên sinh, nơi có... Read More

GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

xuống đất. Khi đó, chúng sẽ làm thay đổi thành phần của đất, độ pH, quí tnnh nitnl hoắ của đất. do đó ảnh hưởng đến hoạt động của các vi sinh vật trong đất. Do phóng ra trên mặt đất... Read More