TOÁN 5 27 3 2019 30 phút luyện tập mỗi ngày Bài 1 Cho A 7 x 7 x 7 x x7 2018 số 7 Tìm chữ số tận cùng của tích A

[TOÁN 5] 27/3/2019
30 phút luyện tập mỗi ngày !
Bài 1. Cho A = 7 x 7 x 7 x …x7 (2018 số 7)
Tìm chữ số tận cùng của tích A.
Bài 2. Tìm y, biết :
(y + 1/3) + (y + 1/9) + (y + 1/27) + (y + 1/81) = 84/81
Bài 3. Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4m và chiều sâu 3m. Người ta lát kín lòng bể bơi đó bằng các viên gạch hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 2dm.
a. Tính số viên gạch hình chữ nhật cần dùng ?(biết diện tích mạch vữa không đáng kể).
b. Mỗi viên gạch hình chữ nhật có giá là 15000 đồng. Mua 50 viên được khuyến mãi 1 viên. Tìm số tiền cần dùng để mua số gạch đó ?
Bài 4. Một người đi xe máy từ A đến B hết 6 giờ. Lúc về, người đó tăng vận tốc thêm 10km mỗi giờ nên về đến A chỉ hết 5 giờ. Tìm quãng đường AB ?
Bài 5. Tính diện tích phần tô đậm (ảnh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *