LỚP A Các cụ này sáu mươi năm trước Cùng bước vào một lượt cấp ba

LỚP A
.
Các cụ này sáu mươi năm trước
Cùng bước vào một lượt cấp ba
Lúc trường ở Xanh Tô Ma
Bạn bè gọi “Lớp đàn bà trẻ con” *
Hè năm chín vào trường đại học
Đủ ngành nghề, rải khắp nơi nơi
Chiến tranh đào luyện con người
Giặc tan về lại, giúp đời, lập thân
Giờ đây mấp mé bát tuần
Lớp A* còn đọng mấy phần tim ai ?
———————
* Lớp có trên 50 bạn gồm toàn nữ và thiếu niên
* Lớp 8A,9A, 10A (1956/1959) trường C3 – LK3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *