Em này là mùi hương vừa được tung ra cách đây vài tháng nếu các hương trước Narsico tô vẻ dễ thương vào các tầng hương thì e Narsico đỏ này lại mang cá tính quyến rũ đúng điệu từ người phụ nữ

Em này là mùi hương vừa được tung ra cách đây vài tháng , nếu các hương trước Narsico tô vẻ dễ thương vào các tầng hương thì e Narsico đỏ này lại mang cá tính quyến rũ đúng điệu từ người phụ nữ ?
Từ màu sắc cũng có thể thấy cá tính Narsico khoát lên cho Rouge …? Nốt xạ huyền bí hòa quyện cùng hợp hương đỏ rực nồng nàn của hồng Bulgari và diên vĩ, để rồi lưu luyến mãi không rời với dấu ấn gỗ tuyết tùng… ?
Sexy đẳng cấp luônn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *