Những người đàn ông khôn ngoan họ ko cần chạy theo trào lưu mà vẫn làm cho vk họ cười típ mắt ông lão nhà này cũng được xếp vào những người đó

?Những người đàn ông khôn ngoan họ ko cần chạy theo trào lưu mà vẫn làm cho vk họ cười típ mắt, ông lão nhà này cũng được xếp vào những người đó?
5h sáng Lão lọ mọ dậy đi mua HOA, vk đang nghĩ tưởng tưởng, ngủ dậy với 1 bình hoa 14/2 to chà bá, ai zè … ổng đi mua hoa Đồng tiền cắm ông địa ???
Vk dậy là cạn lời và nhăn răng cười thoai.
Hi vọng 1 năm đầy đủ, sung tục … đâu cần nhiều chỉ cần năm nay sắm tầm chục cây vàng được rồi ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *