Giá trị thực của việc học là gì

Giá trị thực của việc học là gì!
Hôm nay mình được chia sẻ bài viết này, cảm thấy tâm đắc! Nó không chỉ áp dụng cho việc học Yoga, mà cho sự học nói chung, dĩ nhiên trong đó có Yoga.
Đồng ý rằng để phát triển và hạnh phúc, chúng ta cần phải “học, học nữa, học mãi”, nhưng nếu học mà không có ứng dụng vào thực tế thì chúng ta học nhiều chỉ để trở thành những “cỗ máy học” mà thôi!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *