Cô giáo bé nhỏ vùng cao bị lũ lớn

Cô giáo bé nhỏ vùng cao bị lũ lớn. Cô đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn đến cùng các gia đình để giúp đỡ học sinh chạy lũ.
Khi bị động thai, cô được đồng nghiệp võng về trạm xá nhưng không giữ được con.
Vtv1 đang có chương trình Tri ân nhà giáo, tớ mong cả nhà xem để hiểu giáo viên chúng tớ thượng vàng hạ cám.
Và cũng RẤT MONG CẢ NHÀ ĐỪNG VÌ CÁM MÀ BỎ QUÊN VÀNG.

One Reply to “Cô giáo bé nhỏ vùng cao bị lũ lớn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *