VIẾNG CHÙA TỐI MÙNG 2 Tối mùng 2 thật hoan hỉ khi được hành giả Pháp Hoa ở Long An Đào Khắc Lâm dẫn đến gieo duyên các ngôi Tam Bảo tại Tp Tân An ngoài đảnh lễ Phật cúng dừơng Dầu Cát Tựơng Thế Mỹ cũng vô cùng hoan hỉ khi góp một chút tịnh tài để xây dựng các Chùa vì có một vài Chùa đang xây dựng Là dân Long An nhưng đến hôm nay mới đủ duyên ghé vào những ngôi Chùa Tịnh Xá này

VIẾNG CHÙA TỐI MÙNG 2 …
————
> Tối mùng 2 thật hoan hỉ khi được hành giả Pháp Hoa ở Long An Đào Khắc Lâm dẫn đến gieo duyên các ngôi Tam Bảo tại Tp. Tân An, ngoài đảnh lễ Phật , cúng dừơng Dầu Cát Tựơng, Thế Mỹ cũng vô cùng hoan hỉ khi góp một chút tịnh tài để xây dựng các Chùa vì có một vài Chùa đang xây dựng . ( Là dân Long An nhưng đến hôm nay mới đủ duyên ghé vào những ngôi Chùa & Tịnh Xá này )
1. Tịnh Xá Ngọc Tân
2. Tịnh Xá Ngọc Liên
3. Chùa Thiên Châu
4. Chùa Long An
5. Chùa Quan Âm
6. Tịnh Xá Ngọc An
7. Chùa Nguyên Thỉ
NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *