NHẪN HÀM CHỨA QUÁ NHIỀU ĐIỀU HAY

NHẪN HÀM CHỨA QUÁ NHIỀU ĐIỀU HAY
Nhẫn hóa hung thành cát
Nhẫn giúp việc nhỏ dễ qua, việc lớn ắt thành, việc bất khả thi thành khả thi.
Nhẫn giúp hiểu mình, hiểu người sâu sắc, trọn vẹn hơn, sống nhân ái, nghĩa tình hơn.
Nhẫn khơi dậy sức mạnh trong ta, cho ta bản lĩnh làm người.
“Cha con nhẫn nhịn nhau – vẹn tròn đạo lý.
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau – con cái khỏi bơ vơ.
Anh em nhẫn nhịn nhau – trong nhà êm ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn nhau – tình cảm khó phai mờ.”
Năm mới, chúc bạn bè, người thân sống thanh thản, an lành, hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *