Đừng giận em anh nhé Mới vui đó đã buồn Đừng hờn em anh nhé Đang nắng lại mưa tuôn Đừng buông lời than trách Khi chưa tỏ đuôi đầu Đừng bao giờ nổi nóng Bởi nguyên cớ do đâu Ngày nối ngày không kể Công việc với chồng con Nhan sắc dần héo úa Mong một tiếng cười giòn Ngọt ngào lời tình tự Chống chuyếnh chỉ vậy thoii Nhưng móng nhà có vững Mái sao tự đổi rời Năm ba câu hát ví Đon đả miếng trầu cay Ân tình mang đánh đổi Còn đâu nữa mai này Đêm thấy ta là thác đổ https youtu be nWyNOVagH2w Nnp 9 2

Đừng giận em anh nhé!
Mới vui đó đã buồn
Đừng hờn em anh nhé
Đang nắng lại mưa tuôn
Đừng buông lời than trách
Khi chưa tỏ đuôi đầu
Đừng bao giờ nổi nóng
Bởi nguyên cớ do đâu?
Ngày nối ngày không kể
Công việc với chồng con
Nhan sắc dần héo úa
Mong một tiếng cười giòn
Ngọt ngào lời tình tự
Chống chuyếnh chỉ vậy thoii
Nhưng móng nhà có vững
Mái sao tự đổi rời…?!
Năm ba câu hát ví
Đon đả miếng trầu cay
Ân tình mang đánh đổi
Còn đâu nữa mai này..
Đêm thấy ta là thác đổ
https://youtu.be/nWyNOVagH2w
Nnp
9.2

2 Replies to “Đừng giận em anh nhé Mới vui đó đã buồn Đừng hờn em anh nhé Đang nắng lại mưa tuôn Đừng buông lời than trách Khi chưa tỏ đuôi đầu Đừng bao giờ nổi nóng Bởi nguyên cớ do đâu Ngày nối ngày không kể Công việc với chồng con Nhan sắc dần héo úa Mong một tiếng cười giòn Ngọt ngào lời tình tự Chống chuyếnh chỉ vậy thoii Nhưng móng nhà có vững Mái sao tự đổi rời Năm ba câu hát ví Đon đả miếng trầu cay Ân tình mang đánh đổi Còn đâu nữa mai này Đêm thấy ta là thác đổ https youtu be nWyNOVagH2w Nnp 9 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *