Hãy chọn một công việc bạn yêu thích hoặc ít ra bạn hứng thú với nó hoặc nếu tệ hơn thì hãy học các yêu nó một chút cũng được

Hãy chọn một công việc bạn yêu thích, hoặc ít ra bạn hứng thú với nó, hoặc nếu tệ hơn thì hãy học các yêu nó một chút cũng được!
Công việc giúp cho bạn tiền bạc, của cải và địa vị, giúp cho bạn nhận thấy mình có giá trị, và có thể giúp đỡ được người khác…
Và quan trọng hơn tất cả, nếu một ngày kia khi bạn thức giấc có thể những người yêu thương nhất có thể bỏ bạn mà đi, cả thế giới quay lưng có thể quay lưng với bạn…
Nhưng ít ra công việc sẽ không bao giờ phản bội bạn, vẫn luôn ở đó cùng bạn,…

2 Replies to “Hãy chọn một công việc bạn yêu thích hoặc ít ra bạn hứng thú với nó hoặc nếu tệ hơn thì hãy học các yêu nó một chút cũng được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *