CẠN LỜI Em có hiểu sương chiều theo vạt Là đắng cay chua chát len vào Cố tình giấu biệt trăng sao Mà con tim nhỏ cuộn trào nhớ nhung

CẠN LỜI
Em có hiểu sương chiều theo vạt
Là đắng cay chua chát len vào
Cố tình giấu biệt trăng sao
Mà con tim nhỏ cuộn trào nhớ nhung
Đời chia nửa tương phùng lảng tránh
Giấc mơ hồng chảy cạnh mù khơi
Hồn đơn một góc rã rời
Và câu hò hẹn lìa nơi bến thề
Liệu có phải nàng chê kẻ khó
Rồi đêm ngày khép ngõ vườn duyên
Nước sông giận mãi mạn thuyền
Cho chàng lãng tử, như quyên lẻ bầy
Dòng lưu bút còn đây mờ ảo
Đã mấy mùa thiểu não hoài mang
Dù đêm trống điểm khẽ khàng
Thì đau đớn quẩn, tình tang nhạt nhoà

2 Replies to “CẠN LỜI Em có hiểu sương chiều theo vạt Là đắng cay chua chát len vào Cố tình giấu biệt trăng sao Mà con tim nhỏ cuộn trào nhớ nhung”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *