Bỗng tình cờ đọc lại chuyện vui xưa Hà Nội

Bỗng tình cờ đọc lại chuyện vui xưa Hà Nội.
Toà nhà không hố xí
Tại Hà Nội, một toà nhà bốn tầng mới xây thu hút nhiều người đến tham quan, vì nó được thiết kế khá đẹp. Chỉ có điều rất lạ là suốt cả bốn tầng đều không hề có một hố xí nào. Mọi người xúm lại hỏi ông kiến trúc sư và được ông giải thích như sau:
“Tầng một dành cho nhà trẻ, các cháu ị vào bô.
Tầng hai dành cho cán bộ cấp thấp, mọi người ị ở cơ quan.
Tầng ba dành cho cánh văn nghệ sĩ, họ ị vào mồm nhau.
Còn tầng bốn dành cán bộ cấp cao, mấy vị ấy ị lên đầu thiên hạ.
Bởi thế, chúng tôi xây hố xí làm gì cho nó lãng phí?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *