Cho em qua Hàn Quốc Nhật Bản em ở chắc em chớt

Cho em qua Hàn Quốc, Nhật Bản em ở chắc em chớt. Hàn Quốc em nhìn kim chi là em sợ. Giống cô bạn HDV người Hải Phòng phán “ở Hàn Quốc mở mắt ra là thấy đồi, mở lồi ra là thấy kim chi”. Ở Hàn Quốc em chớt vì cay. Còn ở Nhật em chớt vì nôn như ốm nghén mùi cá sống, mực sống…Em chớt thêm nữa vì không hiểu ngôn ngữ ?
Châu Âu cho em ở, em ở ngay. Em chỉ ngắm cảnh thôi em cũng sống ?.
#keukenhofgardens042016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *