Cứ sống đến cuối đời mới biết sướng hay khổ phận là con gái đã chịu khổ nhiều

Cứ sống đến cuối đời mới biết sướng hay khổ, phận là con gái đã chịu khổ nhiều
Lấy phải người mà không thương mình, không có suy nghĩ lại càng khổ hơn
Đã hứa bảo vệ yêu thương bạn gái bạn thế nào, thì hãy làm cho đúng lời hứa

5 Replies to “Cứ sống đến cuối đời mới biết sướng hay khổ phận là con gái đã chịu khổ nhiều”

  1. Loại đàn ông vậy là căm thù đến tận xương tânp tủy bỏ ngay đi đường có sống với nó thêm một giờ một phút nào nữa em ơi hắn giết mình khi nào k hay đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *