Mình muốn mình là ai làm gì như thế nào là DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH

Mình muốn mình là ai, làm gì, như thế nào là DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH. Số phận trong tay mình. Ai nghèo ai giàu, ai giỏi ai dở, ai hạnh phúc ai bất hạnh, đều do cách nghĩ của mình mà thôi.
Não tốt thì nghĩ và làm.
Não dở thì nghĩ và nói.
Não dở nữa thì không nghĩ mà nói.
Ai không có thành tựu thì do não có “something wrong”.
Từ một chị giúp việc ở xứ người, trở về quê hương và mở xưởng sản xuất trà và dược phẩm. Chuyện hoàn toàn có thật của một phụ nữ khởi nghiệp ở tuổi 52.
P/S: Bồ Công Anh là cây thuốc quý được người Ả Rập vô cùng tín nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *