THAY ĐỔI KHÓ TẠI SAO Việt Nam là đất nước mà nhiều người còn cực kỳ phong kiến trong suy nghĩ

THAY ĐỔI KHÓ, TẠI SAO?
Việt Nam là đất nước mà nhiều người còn cực kỳ phong kiến trong suy nghĩ.
Vậy nên, việc cha mẹ đánh con, cô thầy đánh phạt trò còn khá phổ biến, thay vì phải xấu hổ nhìn nhận để sửa đổi.
Tư duy phong kiến cũng mặc định những việc làm, lời nói sai hay không còn phù hợp của cha ông là đúng. Hễ ai nói hay làm khác đi, thay vì được ủng hộ nhân rộng lại gặp chống đối quyết liệt.
Thí dụ việc đốt vàng mã, dùng lịch âm.
Tư duy kiểu: cấp trên chỉ có đúng,
cá không ăn muối cá ươn
không nghe cha mẹ, trăm đường con hư!
xưa bày, nay làm
bảy mươi phải hỏi bảy mốt…
luôn được mặc định đúng.
Điều nguy hiểm là, đạo đức được dùng để chống lại thay đổi. Nói và làm khác xưa lập tức bị quy chụp bất kính với người trên.
Hậu quả là DÂN Việt ù lì, thiếu sáng tạo.
Ai hay đi ra nước ngoài, giới nghiên cứu khoa học hay hướng dẫn viên hẳn dễ dàng xác nhận điều này.
Văn hóa phong kiến tống nho gần gũi văn hóa cộng sản.
Thay đổi bắt đầu ở chính mỗi người chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *