Trả lời cùn quá năm nào củng cải cách quy chế học cộng điểm và thi học sinh thì học bù đầu vì ko biết học gì nên học hết đứa trược tốt nghiệp thì cuộc đời lênh đên đứa đậu đc đại học thì gia đình củng chông chênh bởi học phí còn học sinh thì bài vở ko sát thực tế có ra trường thì cái bằng củng cho vui

Trả lời cùn quá ,năm nào củng cải cách quy chế học , cộng điểm và thi, học sinh thì học bù đầu vì ko biết học gì nên học hết, đứa trược tốt nghiệp thì cuộc đời lênh đên, đứa đậu đc đại học thì gia đình củng chông chênh bởi học phí còn học sinh thì bài vở ko sát thực tế, có ra trường thì cái bằng củng cho vui ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *