Học chứng chỉ đấu thầu và những điều cần biết

Theo quy định của các cơ quan chức năng hiện hành thì muốn có thể tiến hành làm việc và hưởng mức lương theo đúng quy định thì các cá nhân cần phải có được chứng chỉ hành nghề và điều này cũng tương tự đối với tất cả các nghề khác nhau. Như vậy, để chuẩn bị sẵn sàng cho mình khi tham gia vào các hoạt động đấu thầu thì các nhà đầu tư phải trang bị kiến thức thông qua việc học chứng chỉ đấu thầu.

Nội dung của khóa học là gì?
Thông thường, để cung cấp một cách toàn diện và đầy đủ các thông tin nghiệp vụ cho người học, các khóa đào tạo về chứng chỉ đấu thầu sẽ trang bị cho học viên kiến thức về : các văn bản hiện hành liên quan đến đấu thầu, các thay đổi mới nhất của luật đấu thầu số 43, học viên sẽ hiểu hơn về các hình thức đấu thầu, quy trình lập kế hoạch đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu. 
Bên cạnh đó, học viên sẽ được học cách xử lý và đối mặt với các vấn đề phát sinh trong quá trình đấu thầu. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đấu thầu theo quy định, chứng chỉ này sẽ có hiệu lực trên toàn quốc, giúp cho học viên có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đấu thầu một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vai trò của việc học chứng chỉ đấu thầu
Hiện nay, khi pháp luật đã quy định rõ ràng về việc yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu thì việc có trong tay chứng chỉ đấu thầu sẽ là một bước khởi đầu vững chắc đối với các nhà đầu tư. Việc có nghiệp vụ chuyên nghiệp trong tay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ một cách toàn diện và minh bạch hoạt động đấu thầu. Nhờ đó, việc nhận định gói thầu, kêu gọi các nhà thầu tiềm năng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trải qua một lớp học về nghiệp vụ đấu thầu, chúng ta sẽ có các nhìn tổng quát về thực trạng đấu thầu hiện nay, từ đó đưa ra các hướng đi đúng đắn cho các kế hoạch của mình.
Bên cạnh đó, việc nắm rõ luật đấu thầu giúp chúng ta trở nên linh hoạt, làm chủ được thị trường đấu thầu, tránh rơi vào các cạm bẫy cạnh tranh hay thực hiện những hành vi trái pháp luật. Như vậy, chứng chỉ đấu thầu và việc học nó là vô cùng quan trọng, không chỉ với nhà đầu tư, các nhà thầu mà ngay cả mỗi công dân khi có ý định tham gia và các hoạt động đấu thầu trên lãnh thổ Việt Nam.
Xem thêm bài viết trước: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *