Tình hình là chuẩn bị nhận căn hộ dọn về ở mà cần gom ít tài chính để sửa lại nên A E nào đang nợ nần mình thì tự giác chuyển khoản nhé còn mình nợ thì đừng tự giác nhớ hic hic tính mình hay quên nên giờ ko nhớ ai còn thương thì nhớ giúp heee Lâu lâu quăng ko lông xem ai nhớ thì tốt hoặc ai nhớ lộn thì mừng

Tình hình là chuẩn bị nhận căn hộ dọn về ở mà cần gom ít tài chính để sửa lại nên A/E nào đang nợ nần mình thì tự giác chuyển khoản nhé, còn mình nợ thì đừng tự giác nhớ (hic,hic..), tính... Read More

BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ KHÔNG chớp mắt không còn tháng chạp những cành không lá phơ phơ ngày mai thành không hồi ức năm không tháng đến không ngờ không còn ta không chớp mắt cơn say vui bạn không bè chỉ còn ta không chóng mặt cuộc đời ngựa chạy không xe cuộc tình nào xưa không cũ chớp mắt trong không tái tê em bây giờ không có lẽ tuổi tác không buồn hơn xưa bây giờ ta không có lẽ không quên những chuyện được thua

BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ “KHÔNG” chớp mắt không còn tháng chạp những cành không lá phơ phơ ngày mai thành không hồi ức năm không tháng đến không ngờ không còn ta không chớp mắt cơn say vui bạn... Read More