Để chuẩn bị cho diện mạo mới của Nhà Sách Bích Câu trong năm 2019 trở thành Nhà Sách Đẹp Độc Đáo Đầy Đủ cùng đội ngũ nhân viên Tâm Huyết Tài Năng Giàu Tình Cảm chúng tôi cần tuyển

Để chuẩn bị cho diện mạo mới của Nhà Sách Bích Câu trong năm 2019 trở thành Nhà Sách Đẹp-Độc Đáo-Đầy Đủ cùng đội ngũ nhân viên Tâm Huyết-Tài Năng-Giàu Tình Cảm, chúng tôi cần tuyển:... Read More

THÂN THIỆN HIỆN ĐẠI Một Công viên trường học với rất nhiều cây xanh tạo ra một không gian thân thiện khu vui chơi giải trí khu bể bơi bể cá đồi vận động sân bóng học sinh được thoải mái vui chơi vận động để phát triển thể lực Không gian trường học đẹp giúp trẻ yêu thích đến trường

??? THÂN THIỆN & HIỆN ĐẠI ??? ??? Một Công viên trường học với rất nhiều cây xanh tạo ra một không gian thân thiện, khu vui chơi giải trí, khu bể bơi, bể cá, đồi vận động, sân bóng…học... Read More