Giáo dục công dân là 1 môn siêu phụ ở Việt Nam nhưng ở Phần Lan quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục chỉ số phát triển trình độ dân trí và chỉ số hạnh phúc thì họ lại rất chú trọng vào giáo dục công dân và quyền công dân Những nhà hoạch định chính sách giáo dục ở Phần Lan tin rằng nâng cao nhận thức về công dân và quyền công dân chính là nâng cao trình độ dân trí từ đó học sinh sẽ có nền tảng nhận thức để học hỏi các lĩnh vực khác trong đời sống Ảnh chụp lại từ cuốn Bài học Phần Lan 2

Giáo dục công dân là 1 môn siêu phụ ở Việt Nam nhưng ở Phần Lan – quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục, chỉ số phát triển, trình độ dân trí và chỉ số hạnh phúc thì họ lại rất chú... Read More