Bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 ĐHQGHN Bộ GD ĐT Hiệp hội các đại học vành đai Thái Bình Dương phối hợp tổ chức Diễn đàn lãnh đạo các đại học APEC với chủ đề quản trị đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT, Hiệp hội các đại học vành đai Thái Bình Dương phối hợp tổ chức Diễn đàn lãnh đạo các đại học APEC với chủ đề quản trị đại... Read More

Những phút cuối cùng của năm 2016 tại phòng làm việc muốn viết một vài điều gì đó vừa là để răn dạy bản thân vừa lấy động lực cho một năm dài phía trước chợt nhớ đến chia sẻ của một người thầy về việc cứ chân thành thực ý quyết tâm hành động thì tâm tưởng sự thành những việc lớn khởi đầu từ những khát vọng lớn chúng ta làm được chúng ta sẽ có Nhìn lại năm 2016 với nhiều nhiễu động trong gia đình trong công việc nhưng cũng mừng là tâm luôn AN những cái quan trọng nhất với mình thì vẫn được YÊN thế cũng có thể coi là VIÊN MÃN lắm rồi

Những phút cuối cùng của năm 2016 tại phòng làm việc, muốn viết một vài điều gì đó, vừa là để răn dạy bản thân, vừa lấy động lực cho một năm dài phía trước, chợt nhớ đến chia sẻ của... Read More