Nhẫn

Nhẫn. Thử thách sức nhẫn nại bằng cách hớt tóc cho cún nhà mình. Nó không khác gì một đứa trẻ con, cắn, gậm, liếm tay mình vì thích được chơi đùa. Mình vừa la mắn vừa nhẹ nhàn để nó đứng... Read More