Ba đình nắng

Mỗi khi đến ngày 2 tháng 9 lịch sử, bất giác người ta nhớ đến một bài hát đẹp về ngày Tuyên ngôn độc lập, sáng tác của cố nhạc sĩ Bùi Công Kỳ với tên gọi Ba Đình nắng, gió vút lên, ngọn... Read More