Xé lẻ dự án

Theo quy định của Nghị định 42/CP và 92/CP của Chính phủ thì có điều kiện quan trọng được hầu hết các chủ dự án và các nhà thầu đặc biệt quan tâm đó là các dự án có mức vốn đầu tư... Read More