Hình và thế đất

Trong việc xem xét thế núi, có rất nhiều hình thể khác nhau. Theo quan niệm của phong thủy, nghìn thước là thế, trăm thước là hình, như vậy là hình nhỏ hơn thế. Có thể coi thế là cảnh xa còn hình... Read More

Ướp xác và hỏa táng

Công viên nghĩa trang ở Thủ đô Ngày 26 tháng 4 năm 1999 Công ty dịch xuyên Thái Bình Dương, trụ sở 57 Hàng Chuối, Hà Nội chính thức được Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép đi vào hoạt động. Đây... Read More