Chứng chỉ tin cậy nhất

Thuộc cụm nhỏ Ruby, công trình Ruby do Petronas Carigli Malayxia liên doanh với Petro VietNam thăm dò, khai thác, xí nghiệp kết cấu kim loại và lắp máy, đã tham gia thi công và lắp ráp dàn Ruby A gồm chân đế và... Read More