Nhà ở và hộ khẩu

Hỏi: Được biết, một trong những điều kiện để được đăng ký Hộ khẩu thường trú là phải có nhà ở hợp pháp, trong khi ở một số địa phương – nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có đến 1/2 nhà... Read More