Tiết kiệm năng lượng

Về mặt sức khoe: Nếu cổ gắng tạo được cảm giác mát mẻ tức thời tiu đổi lại, chúng ta lại bị chính máy điều hoà không khí gây hại cho cuống phổi và mắt. Điều này tưởng như là điềụ... Read More

Tác dụng thông gió

Cánh cửa buồng trong mở ra khu phụ có tác dụng che buồng vệ sinh để sử dụng- đổng thời lái gió vào phòng. Của sổ cố đinh có mảng chớp bố 1 trí ở giữa tường có tác dụng nhất định trong... Read More

Sự thấm lọt không khí

phòng phu thuộc vào nhiệt áp và phong áp cũng như sự thấm lọt không khí. Ở đây ta chỉ xét trường hợp lỗ cửa mở trong điều kiện mùa Hè. Nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức thông gió trong nhà... Read More