Tái tạo năng lượng

tái tạo năng lượng, nghĩa là mọi điều kiện cần thiết cho việc sinh thái hoá nhà ở. Chúng ta có thể nêu những biện pháp cụ thể như: trổng cây trên sân thượng, áp dụng kĩ thuật nhà kính thông... Read More

Xây dựng đô thị hiện nay

CHƯƠNG 9 MẤY VẤN Đề Cơ BảN CỦA SINH THÁI ĐÔ THỊ Mâu thuẫn giữa sáng tạo kiến trúc và sự phát sinh những yêu cầu mới trong phát triển đô thị ngày càng gay gắt. Đặc điểm của tác phẩm kiến... Read More