MỘT SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI

Việc bảo vệ và cải thiện môi trường phải được quan sát và thực hiện trong hầu hết các khâu của lĩnh vực xây dựng: tự xem xét những hậu qua cua một dự án xây dựng hoặc khai thác vật... Read More

MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Có thể tồn tại những ý kiến cho rằng trong nền kinh tế thị trường không cần có thiết kế điển hình. Nghĩ như vậy sẽ là phiến diện vì nền kinh tế thị trường vẫn đòi hỏi những phương pháp... Read More

Phương án phân vùng lãnh thổ

Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng của Angiêri chia làm 5 vùng khí hậu căn cứ vào yêu cầu chiếu sáng và cách nhiệt kết cấu ngân che. Bản độ của Ân Độ căn cứ vào chỉ tiêu trung bình tháng vé... Read More