MỘT NỀN KHÍ HẬU ĐẶC SẮC

kiện thường phải trải qua khâu xử lí chống ẩm, mục, mối, mọt và chống các tác động xâm thực cơ học, vật lí và hoá học của các yếu tố khí hậu. Ở miền nhiệt đới cần đặc biệt chú ý... Read More

Mối mọt và công trình

Nếu như về nguồn thực vật, xứ sở nhiệt đới ban cho con người những sản vật quý giá mà người xứ ôn đới, hàn đới dù có nằm mơ cũng không thấy, thì chính nơi đây cũng xảy ra lắm thảm... Read More

XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI

cũng như sử dụng các vật liệu xây dựng thích hợp, tường có màu sáng để làm giảm nhiệt độ bề mặt. Trong quy hoạch điểm dân cư, vùng này nên ưu tiên sử dụng giải pháp bố cục mở đảm bảo... Read More

NÓNG ẨM VÀ NÓNG KHÔ

bao gồm 5 vùng chính và 2 vùng phụ. Cơ sở phân chia ra các vùng này là đặc điểm khí hậu điển hình cần thiết để tiến hành công tác quy hoạch và thực hiện các đồ án xây dựng khác nhau. Năm vùng... Read More

Khí hậu và kiến trúc

gian nhân tạo đã có thể đáp ứng những yêu cầu sinh lí và tâm lí, thể chất và tâm hồn của con người Việt Nam giữa thiên nhiên nhiệt đới”. Thực hiện được điều này, chúng ta sẽ tạo ra... Read More