CÁC CẤU TRÚC Kĩ THUẬT ĐÔ THỊ

là những điểm nhấn của đô thị và trong đó có một vài công trình sẽ mang tính chất biểu trưng cho thành phố, cũng có thể sẽ là những công trình thuộc diện bảo tồn trong tương lai. Nếu đó là... Read More

Khu thể dục thể thao Olympic

ngày càng rất lớn và phải bố trí rất hiện đại, do vậy rất cần 0t có một nha hát như vậy – no co thê là nhà hát ngoài trời hay nửa ngoài trời, nhưng hệ thống phụ thuộc của nó rất lớn... Read More