Đối với khu cận trung tâm

Thủ Thiêm sẽ là khu đối trọng cân bằng lại với khu trung tâm chính bằng cách bổ sung những khiếm khuyết hiện tồn tại của khu trung tâm chính. Bình Trưng có thể sẽ hình thành một trung tâm Đông Sài... Read More

Khu các quận ven nội

Đây là địa bàn cư trú tốt nhất không những của những người làm việc tại chỗ mà cả những người làm việc tại trung tâm, các quận ven bởi sự đi lại khá thuận tiện. 1.3.  Khu các quận ven... Read More