Chung cư hỗn hợp và biệt thị

Thực tế việc quy hoạch những khu dân cư mới vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn ở mô hình các khu dân cư thời kỳ bao cấp theo kiểu Liên Xô cũ, chính vì vậy thực tiễn xây dựng thường không đúng... Read More

Quy hoạch các khu dân cư

Đứng về mặt lâu dài của sự phát triển thành phố, thì loại hình nhà liên kế không thể là thành phần nhà chủ yếu của thành phố, dứt khoát phải hạn chế tối đa loại hình nhà ở này kể cả... Read More

Loại hình nhà thích hợp là gì?

Muốn cho họ có nhà ở đúng nghĩa, thì phải có những loại nhà thích hợp với khả năng mua của họ, và quan trọng hơn là Nhà nước phải có những mức độ hỗ trợ nhất định đối với người mua... Read More